Hieronder vind je een kort overzicht van ons bibliotheekreglement.

Lid worden

Wil je lid worden van onze bib, kom dan naar de balie.

Op vertoon van een geldig identiteitsbewijs kan je je als lener inschrijven. Wie in het bezit is van een elektronische identiteitskaart (eID) gebruikt deze kaart als lenerskaart. Leners onder de 12 jaar krijgen een lenerspasje of kunnen een geldig kidsID gebruiken.

Personen zonder een vaste verblijfplaats in België betalen een waarborgsom van € 20; dit bedrag wordt na het beëindigen van het lidmaatschap onmiddellijk terugbetaald. Zij ontvangen ook een lenerspasje.

Bij verlies of beschadiging van een bibliotheekpasje maken we voor leners onder de 12 jaar een nieuw pasje (kostprijs: € 3).

Adreswijzigingen worden ons zo snel mogelijk doorgegeven.

Alle identiteitsgegevens komen in een ledenbestand dat door de bibliotheek wordt beheerd (conform de wet van 8 dec. 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Lidgeld

Lid worden is gratis. 

Het lidmaatschap en het lenen van materialen is kosteloos

Terugbrengbus

Buiten de openingstijden kan je gebruik maken van de inleverbus om materialen terug te brengen. De werken die op de vervaldag zelf in de bus gedeponeerd worden, worden pas de volgende uitleendag ingenomen.

Uitleentermijn

De uitleentermijn is drie weken. Je kunt je materialen 1x verlengen als de werken of de materialen niet door andere leners zijn aangevraagd. Met je lenersnummer kan je de leentermijn verlengen in de bibliotheek, telefonisch of via de website mijnBibliotheek.be.

Bij de ontlening krijg je een uitleenbon waarop vermeld staat wat je hebt ontleend en wanneer je het uiterlijk terug moet brengen. Kijk voor het verlaten van de bib na of wat op de bon staat, overeenkomt met wat je meeneemt en hou de vervaldatum in de gaten.

De herinneringsservice per mail van de bibliotheek is een geheugensteuntje om boetes te voorkomen. Maar het blijft jouw verantwoordelijkheid om uitgeleende materialen tijdig binnen te brengen. We kunnen bovendien niet garanderen dat deze dienst altijd werkt, daarom blijft het belangrijk dat je het leenticketje bijhoudt of de vervaldatum controleert door in te loggen in Mijn bibliotheek. 

Te-laatgeld

Bij overschrijding van de uitleentermijn dient ‘te-laatgeld' betaald te worden. Dit is voor alle materialen €  0,10 per openingsdag.

Lenen

Op een lenerspas kunnen maximaal 20 materialen worden uitgeleend.

Wie jonger is dan 15 jaar kan enkel materialen lenen die geschikt zijn voor kinderen en jongeren.

Naslagwerken, kaarten, dagbladen en het meest recente nummer van de tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Als lener ben je verantwoordelijk voor de op jouw naam geleende materialen. Daarom is het belangrijk dat uitleningen enkel kunnen gebeuren op vertoon van het lenersbewijs (eID of lenerspasje). Elk verlies van een lenerspasje wordt onmiddellijk aan de bibliotheek gemeld.

Bij ontvangst van de materialen kijk je mee toe op mogelijke beschadigingen, onvolledigheden of het ontbreken van bijlagen. Eventuele beschadigingen of onvolledigheden laat je vaststellen door het bibliotheekpersoneel; anders mag aangenomen worden dat de exemplaren in goede staat en volledig werden ontvangen.

Bij verlies of beschadiging betaal je de kostprijs van het materiaal, eventueel verhoogd met bindkosten.

Voor kleine of grote beschadigingen waarvoor het materiaal niet afgevoerd wordt, betaal je een vast bedrag van 2,50 euro of 5 euro. Het bibliotheekpersoneel bepaalt of het om een grote of kleine beschadiging gaat.

Als lener kan je bij teruggave van materialen steeds een bewijs van teruggave vragen. Ook voor alle betalingen kan je een betalingsbewijs krijgen. Bij eventuele betwistingen over niet teruggebrachte materialen of niet betaalde kosten ligt de bewijslast bij de lener.

Reserveren

Uitgeleende werken of materialen kan je reserveren (€ 0,70  per werk of materiaal).  Je wordt verwittigd als het gereserveerde materiaal ter beschikking is en we zullen het twee weken voor jou voorbehouden.

Via interbibliothecair leenverkeer kan je ook werken of materialen aanvragen die niet opgenomen zijn in onze collectie (€ 1.50  per ontvangen titel of de kostprijs bepaald door de uitlener).

Computergebruik

Het gebruik van computers in de bibliotheek is gratis op vertoon van een geldig lenerspasje. Bij drukte kan het individueel gebruik beperkt worden.  Bibliotheekmedewerkers kunnen steeds surfgedrag stopzetten dat storend of inhoudelijk aanstootgevend is.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade aan computerapparatuur van de gebruiker, noch voor verlies van gegevens. Het is niet toegelaten om eigen software te gebruiken op de bibliotheekcomputers of om de hardware van de bibliotheek aan te passen.